#author("2022-05-24T21:22:21+00:00","","")
Archeologové objevili na Chomutovsku hrob náčelníka a jeho zvířat z období stěhování národů - ceskatelevize.cz/ct24
Více než šestnáct set let starý hrob náčelníka pochovaného se psem a dvojicí koní odkryli archeologové v severních Čechách na Chomutovsku. Podobné nálezy jsou u nás velmi vzácné. I
Author : 
#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC
READ MORE : https://hatinco.com/3493112-archeologove-objevili-na-chomutovsku-hrob-nacelnika-a-jeho-zvirat-z-obdobi-stehovani.htm

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS