#author("2022-04-09T07:52:10+00:00","","")
A koronavírus halálosabb volt a republikánus többségű államokban, mint a demokrata államokban - 444.hu
Mivel sokkal elutasítóbbak a járványügyi védekezéssel szemben.
Author : Kiss Imola
#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC
READ MORE : https://hatinco.com/a-koronavirus-halalosabb-volt-a-republikanus-tobbsegu-allamokban-mint-a-demokrata-allamokban.htm

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS