#author("2022-04-07T08:30:11+00:00","","")
Római kori sírok kerültek elő Pécs belvárosában - Origo
Hét római kori sírt, azok mellékleteként korabeli illatszeres üvegecskét, több fibulát, valamint korsó-pohár együttest is találtak a régészek.
Author : 
#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC
READ MORE : https://hatinco.com/20220330-romai-kori-sirok-kerultek-elo-pecs-belvarosaban-kozolte-a-janus-pannonius-muzeum.htm

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS