#author("2022-04-06T09:12:07+00:00","","")
Posledních osm procent lidského genomu bylo konečně rozluštěno - iDNES.cz
V roce 2003 vědci oznámili, že byl nahrubo přečten lidský genom. To znamenalo, že bylo rozluštěno 92 procent lidského genomu. Nyní, téměř dvacet let poté, už je známa jeho kompletní 
Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz, https://www.facebook.com/Technet.cz
#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC
READ MORE : https://hatinco.com/geneticka-informace-genom-clovek-dna-rna.htm

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS