#author("2022-04-05T17:32:07+00:00","","")
Doma si už na 25 stupňů vytápět nebudeme, říká energetický poradce Sequens - iDNES.cz - iDNES.cz
Edvard Sequens je odborníkem na energetiku a předsedou českobudějovického sdružení Calla. V rozhovoru komentuje současnou situaci ovlivněnou válkou na Ukrajině a klimatickými změnami.
Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz
#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC
READ MORE : https://hatinco.com/edvard-sequens-sdruzeni-calla-energeticky-poradce-valka-ukrajina.htm

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS