#author("2022-04-27T11:38:14+00:00","","")
4 roky po Xboxu přináší i Playstation 5 variabilní snímkovou synchronizaci - Deep in IT
Sony se po čtyřech letech vytrvalého ignorování existence variabilní snímkové synchronizace (FreeSync / G-Sync) rozhodla vzít uživatele svých konzolí na milost…
Author : 
#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC
READ MORE : https://hatinco.com/4-roky-po-xboxu-prinasi-i-playstation-5-variabilni-snimkovou-synchronizaci.htm

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS