#author("2022-05-20T21:16:17+00:00","","")
Útok na ŘSD byl profesionální, organizace má zašifrovaná data - Novinky.cz
Kybernetický útok na Ředitelství silnic a?dálnic (ŘSD) ČR byl podle Národního úřadu pro kybernetickou a?informační bezpečnost (NÚKIB) na profesionální úrovni. Šlo o?ransomware, k
Author : ČTK
#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC
READ MORE : https://hatinco.com/utok-na-rsd-byl-profesionalni-organizace-ma-zasifrovana-data-40397694.htm

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS