#author("2022-04-13T17:58:10+00:00","","")
Česko hledá jadernou budoucnost. Chystané velké reaktory mohou být past - SeznamZprávy.cz
Česko se neobejde bez nových jaderných reaktorů. Není ale jasné, jak mají vypadat a?kde se budou stavět. Vláda zatím shromažďuje analýzy, rozhodovat zřejmě bude napřesrok.
Author : Zuzana Kubátová
#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC
READ MORE : https://hatinco.com/tech-technologie-cesko-hleda-jadernou-budoucnost-chystane-velke-reaktory-mohou-byt-past-198095.htm

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS