#author("2022-06-29T09:38:23+00:00","","")
Český startup získal milionovou investici. Míří na západ - SeznamZprávy.cz
Kapitálový fond Nation 1?investuje do českého startupu WeBoard 10?milionů korun. Firma chce finance využít ke zdokonalení automatizace svého produktu, vývoji dalších virtuálních školi
Author : Karolína Štuková
#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC
READ MORE : https://hatinco.com/ekonomika-firmy-cesky-startup-ziskal-milionovou-investici-miri-na-zapad-207703.htm

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS