#author("2022-04-12T17:24:09+00:00","","")
Češi se války nebojí. Přes eToro kupují akcie, kterým Putin ublížil nejvíc - SeznamZprávy.cz
Mezi českými drobnými investory jsou nejoblíbenější akcie Facebooku, a?také například Netflixu, říká Yoni Assia, zakladatel platformy eToro, se kterou investuje 180?000?Čechů a?kter
Author : Jiří Zatloukal
#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC
READ MORE : https://hatinco.com/ekonomika-finance-cesi-se-valky-neboji-pres-etoro-kupuji-akcie-kterym-putin-ublizil-nejvic-197976.htm

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS