#author("2022-04-13T08:10:27+00:00","","")
Кметът на Славутич бие тревога, възможнa е трагедия като във Фукушима в Чернобил - Flagman.bg
Без зелен коридор Чернобил може да има съдбата на Фукушима. Това каза кметът на Славутич Юрий Фомичев. Нужно е
Author : Флагман.БГ
#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC
READ MORE : https://hatinco.com/262414.htm

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS