Nebezpečně blízko Země proletí asteroid. Je dvakrát větší než dinosaurus | TN.cz - TN.cz Masivní asteroid proletí nebezpečně blízko Země v úterý. Podle Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) může objekt představovat potenciální hrozbu pro naši planetu. Author : Lucie Staničková

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/469286-nebezpecne-blizko-zeme-proleti-asteroid-je-dvakrat-vetsi-nez-dinosaurus.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-16 (火) 20:28:27