Lupiči zkopali v Praze kolemjdoucího, pak mu sebrali iPhone - Novinky.cz Surové napadení mají na svědomí podle policie dva neznámí násilníci, kteří v?červenci přepadli v?Praze muže a?ukradli mu iPhone. Author : Ondřej Kořínek

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/lupici-zkopali-v-praze-kolemjdouciho-pak-mu-sebrali-iphone-40405347.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-10 (水) 23:02:31