Amazon chce oživit hlas vaší zesnulé babičky. Divnější příklad vybrat nešel - SeznamZpr?ávy.cz Amazon se pochlubil novou experimentální funkcí a?sklidil kritiku. Místo robotického hlasu uslyší děti svou babičku. Která dávno nežije. Hůře už snad ani nešlo demonstrovat, že stroj Author : Pavel Kasík

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/tech-technologie-amazon-chce-ozivit-hlas-vasi-zesnule-babicky-divnejsi-priklad-vybrat-nesel-207738.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-29 (水) 20:18:27