A szolnoki kórházban az újszülöttek intenzív ellátását sem tudják biztosítani - hvg.hu A szülészeti-, a stroke- és a neurológiai ellátás is hiányos ? írta Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő. Author : HVG Kiadó Zrt.

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/20220609_A_szolnoki_korhazban_az_ujszulottek_intenziv_ellatasat_sem_tudjak_biztositani.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-10 (金) 00:58:23