A kínai szuperszámítógép már ott tart, hogy az emberi agyat szimulálja - hvg.hu Egy amerikai csúcsgépet nemrég a világ leggyorsabb szuperszámítógépének választottak. Lehet, hogy ez a cím idővel kínai kutatókhoz kerül. Author : HVG Kiadó Zrt.

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/20220622_kinai_szuperszamitogep_emberi_agy_szinapszis_.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-23 (木) 04:20:26