A Nemzetközi Űrállomás partnereitől kéri az ellene hozott szankciók feloldását az orosz űrügynökség - hvg.hu A Roszkoszmosz vezetője szerint az űrügynökség vállalatainak lekorlátozása törvénytelen művelet. Author : HVG Kiadó Zrt.

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/20220312_A_Nemzetkozi_Urallomas_partnereitol_keri_az_ellene_hozott_szankciok_feloldasat_az_orosz_urugynokseg.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-15 (金) 23:40:13