A Mount Everestnél kétszer nagyobb üstökös száguld a Föld felé - hvg.hu Idén július 14-én közelíti meg a Földet a C/2017 K2 (PanSTARRS) üstökös, ami a számítások alapján mintegy kétszer akkora, mint a Mount Everest. Az objektum az Oort-felhőből érkezik bo Author : HVG Kiadó Zrt.

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/20220629_mount_everest_ustokos_fold_c_2017_k2_panstarrs_urkutatas.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-29 (水) 16:32:26