Zisk stoupl, tržby klesly. Huawei doplácí na sankce USA i covid - Novinky.cz Čistý zisk čínské technologické společnosti Huawei Technologies v?loňském roce vzrostl o?rekordních 76 procent na 113,7 miliardy jüanů (401,6 miliardy Kč). Důvodem byl prodej majetku. Author : Miloslav Fišer

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/zisk-stoupl-trzby-klesly-huawei-doplaci-na-sankce-usa-i-covid-40391924.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-08 (金) 16:26:08