NASA ocenila další českou astrofotografii. Ukrývá se v ní mírové poselství, tvrdí autor - Novinky.cz Americký vesmírný úřad NASA publikoval v?pondělí jako Astronomický snímek dne fotografii s?názvem ?Gems of Maldivean Night“ (Klenoty maledivské noci), jejímž autorem je opět Petr H Author : Filip Šára

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/nasa-ocenila-dalsi-ceskou-astrofotografii-ukryva-se-v-ni-mirove-poselstvi-tvrdi-autor-40391976.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-08 (金) 09:06:08