Čeká kryptoměny regulace? Zájem Rusů tomu nahrává, varuje analytik - Novinky.cz Rusko si od minulého týdne pohrává s?myšlenkou, že by mohlo od spřátelených zemí vybírat platby za plyn a?ropu v?bitcoinech. Analytik Martin Kysela nicméně upozornil na to, že zájem Author : Richard Novák

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/ceka-kryptomeny-regulace-zajem-rusu-tomu-nahrava-varuje-analytik-40392142.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-07 (木) 21:54:07