Segítettél bármilyen módon az Ukrajnából menekülőknek? Az ELTE kutatói kérdőívben kérdeznének erről - 444.hu Az anonim kérdőív célja, hogy felmérjék az önkéntes segítségnyújtás egyéni mozgatórugóit, illetve hogy megértsék, milyen feltételek mellett marad fenn az önkéntes segítségnyújt? Author : Horváth Bence

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/segitettel-barmilyen-modon-az-ukrajnabol-menekuloknek-az-elte-kutatoi-kerdoivben-kerdeznenek-errol.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-07 (木) 21:26:08