Vědci objevili na Plutu ledové sopky, které jsou možná stále aktivní - iDNES.cz Na Plutu byla na základě dat ze sondy NASA New Horizons identifikována skupina kopulovitých ledových sopek, které se nepodobají ničemu jinému ve sluneční soustavě. Sopečné útvary jsou n Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz, https://www.facebook.com/Technet.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/pluto-kryovulkan-novy-objev-sonda-nasa-new-horizons.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-07 (木) 21:10:08