Warren Buffett koupil podíl v HP, akcie výrobce počítačů prudce posílily - Novinky.cz Americká společnost Berkshire Hathaway koupila téměř 121 milionů akcií výrobce osobních počítačů a?tiskáren HP, a?získala v?něm tak podíl 11,4 procenta. Vyplývá to z?oznámení Author : ČTK

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/warren-buffett-koupil-podil-v-hp-akcie-vyrobce-pocitacu-prudce-posilily-40393073.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-07 (木) 19:14:07