V Rusku si u Samsungu nikdo nic nekoupí. Jinde zmizelo písmeno Z - iDNES.cz - iDNES.cz Na některých trzích Samsung upravil na svém webu označení skládacích modelů. Zřejmě to souvisí s válkou na Ukrajině. V Rusku nelze přímo přes stránky Samsungu koupit jakýkoliv produ Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/samsung-rusko-valka-ukrajina-pismeno-z.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-07 (木) 11:44:07