Ukrajinští vývojáři už dva týdny nedostávají peníze za prodej her na Steamu - iDNES.cz Jako by neměli ukrajinští herní vývojáři problémů dost, musí nově řešit i nezaviněný výpadek příjmů za prodej svých her přes digitální obchod Steam. Ten se hájí tím, že za v Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/ukrajina-hry-steam.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-07 (木) 09:32:07