Történelmi látványt rögzített a Hubble teleszkóp - Napi.hu A NASA/ESA Hubble űrteleszkópja a héten rendkívüli új mércét állított fel: egy olyan csillag fényét észlelte, amely az Univerzum születése utáni első milliárd évben, az ősrobbanás Author : Rácz Gergő

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/nasa-esa-csillag-urkutatas-hubble-csillag749513.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-06 (水) 11:12:08