100 éve halt meg az ember, aki nélkül nem értenénk, hogy mit (nem) látunk a képen - hvg.hu Száz éve, 1922. április 2-án halt meg Hermann Rorschach svájci pszichiáter és pszichoanalitikus, a róla elnevezett projektív-teszt kidolgozója. Author : HVG Kiadó Zrt.

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/20220402_hermann_rorschach_svajci_pszichiater_100_eve_halt_meg.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-06 (水) 03:42:10