A Roszkozmosz véget vet az együttműködésnek a Nemzetközi Űrállomáson - hvg.hu Az orosz űrügynökség még nem árulta el, pontosan mi lesz az űrállomáson, de a ?normális kapcsolatok” helyreállítását a gazdasági szankciók feloldásához kötik. Author : HVG Kiadó Zrt.

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/20220402_A_Roszkozmosz_veget_vet_az_egyuttmukodesnek_a_Nemzetkozi_Urallomason.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-06 (水) 03:16:08