Ma lenne 87 éves Czeizel Endre - Blikk.hu Több száz tudományos mű, megannyi kutatás és áttörés fűződik a nevéhez, mégis tévés szerepléseivel hívta fel leginkább magára a figyelmet. A magyar tudományos világ egyik fele meg Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/db1spdq.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-05 (火) 21:08:07