KONTEXT: Vlna uprchlíků je šancí vyřešit krizi bydlení, míní Hoření Samec - iDNES.cz Nouze o bydlení se prohloubila s vlnou válečných uprchlíků, a pokud rychle nezasáhneme, bude hůř. Jak zajistíme dostupné a důstojné ubytování Ukrajincům i Čechům? Odpovídá sociolog Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/podcast-kontext-tomas-horeni-samec-krize-bydleni-valka-na-ukrajine.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-05 (火) 15:04:06