5 millió év evolúciója megy a levesbe, ha kihal az egyik állatfaj - hvg.hu Kihalás fenyegeti a világ hüllőfajainak 21 százalékát egy átfogó új értékelés alapján. A tanulmány szerint még a királykobra is a sebezhető fajok közé tartozik. Author : HVG Kiadó Zrt.

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/20220430_kihalas_hullofajok_veszelyeztetett_allatok.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-30 (土) 20:24:15