Átvizsgálták az óceánokat a tudósok, 5500 új vírusfajt találtak - hvg.hu A szakemberek RNS-vírusok után kutattak, ehhez 121 különböző helyről 35 ezer vízmintát gyűjtöttek be. Author : HVG Kiadó Zrt.

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/20220411_rns_virus_kutatas_korokozo_felfedezes.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-11 (月) 22:20:11