Érzelmek helyett tények: az erdészek nem terveznek erdőirtást - Híradó A hazai nyilvánosságban a fa önmagánál valami sokkal többet jelenít meg. Így aztán minden fakitermeléssel, erdőgazdálkodással kapcsolatos vita indulatokból, nekifutásból zajlik le. A v Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/erzelmek-helyett-tenyek-az-erdeszek-nem-terveznek-erdoirtast.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-11 (木) 17:16:25