Érdemes lesz ma bekapcsolnia a tévét, olyat tanulhat az állatoktól, ami az embereknek sem mindig megy - hvg.hu Számos állati barátság köttetett már az állatvilágban, de ritkán látható kooperáció két faj között, ha élelemszerzésről van szó. A dél-afrikai szulák vajon tényleg a delfinekkel Author : HVG Kiadó Zrt.

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/20220612_betekintes_az_allati_intelligenciaba_viasat_nature_dokumentumfilm_allati_kooperacio.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-12 (日) 18:14:21