Ön is kidobja a banán héját? Nagyon rosszul teszi - hvg.hu Egy friss kutatás szerint a banán héjából kiváló lisztet lehet készíteni, ami egészségesebbé teszi a péksüteményeket. Author : HVG Kiadó Zrt.

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/20220816_bananhej_liszt_taplalkozas_egeszseg.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-16 (火) 18:38:25