Élesben próbálták ki a NASA bolygóvédelmi rendszerét, megnyugtató eredmény született - hvg.hu A tudósok arra voltak kíváncsiak, a rendszer képes-e megtalálni egy régóta ismert, veszélyes égitestet, az Apophist. Author : HVG Kiadó Zrt.

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/20220607_apophis_aszteroida_egitest_fold.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-07 (火) 20:22:21