Újabb űrhajósokat küldött Kína, űrállomása kiépítésének befejezésére - Portfolio Kína három újabb űrhajóst küldött vasárnap az űrállomása kiépítésének befejezésére - jelentette a kínai állami sajtó. Hat hónapot töltenek majd az űrállomáson. Author : Portfolio.hu

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/ujabb-urhajosokat-kuldott-kina-urallomasa-kiepitesenek-befejezesere-548947.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-05 (日) 21:20:21