Černobyl: Elektrikář popsal, jaké bylo pracovat v Rusy obléhané jaderné elektrárně - Blesk.cz Když ruští vojáci hned první den invaze obsadili jadernou elektrárnu Černobyl, uvěznili v ní více než 100 zaměstnanců. Jejich klasická 12-hodinová směna, na kterou nastoupili o den dř Author : amb

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/elektrikar-z-cernobylu-pri-okupaci-rusu-jsme-pracovali-dnem-i-noci-a-spali-na-zidlich.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-10 (日) 17:04:09