?Nehéz klímavédelemről beszélni, miközben a szomszédban ropognak a fegyverek” - 444.hu Pénteken újra klímatüntetést tartottak Budapesten. A rendezvényen politikusok, énekesek és színészek is részt vettek az aktivisták mellett. Дeva mellett Pumped Gabó, Jámbor András és Author : Bódog Bálint,Benics Márk

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/nehez-klimavedelemrol-beszelni-mikozben-a-szomszedban-ropognak-a-fegyverek.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-09 (土) 15:20:09