?Bezprecedentní“. Biden posílá Ukrajině největší balík zbraní, slíbil i drony - SeznamZpr?ávy.cz Americký prezident Joe Biden ve středu oznámil, že USA dodají Ukrajině další zbraně. Půjde o?největší dodávku od začátku ruské invaze, má obsahovat i?drony a protiletecké systémy Author : Lukáš Marek

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/zahranicni-bezprecedentni-biden-posila-ukrajine-nejvetsi-balik-zbrani-slibil-i-drony-193978.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-13 (水) 21:08:10