Αυξήθηκαν τα κρούσματα σήμερα με πάνω από 21.000, η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ - Dikaiologitika News Ο ΕΟΔΥ σήμερα Τρίτη 8 Μαρτίου, ανακοίνωσε 21.121 κρούσματα σήμερα, 54 νεκροί, 365 διασωληνωμένοι. Αναλυτικά η έκθεση Author : Γεωργία Καλαντζή

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/afksithikan-ta-kroysmata-simera-me-pano-apo-21-000-i-anakoinosi-tou-eody.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-17 (日) 21:24:11